§ 751 Kommunikasjon og kjøredisiplin Karting 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Karting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Endring:Gjelder fra dato:Publisert dato:Kommentar:
Pkt. 201.01.202420.12.2023

Bruk av flagg

Avgjørelsen om bruk av flagg skal fattes av løpsleder eller de denne bemyndiger.

1. Flaggreglement

Startflagg:Nasjonal vimpel eller lyssignal.
Grønt flagg med gult kors:Feil start. Omstart vil finne sted
Blått flagg:Forbikjøringssignal.
Stille:
Du er i ferd med å bli tatt igjen med en runde. Hold sporet ditt.
Bevegelig:
Du er tatt igjen med en runde, slipp forbi bakenom kjørende deltaker(e)
Gult flagg:Faresignal.
Farten skal reduseres, forbikjøring er forbudt. Vises flagget bevegelig betyr dette ytterligere fare. Flagget gjelder frem til neste post som viser grønt flagg.
SLOW skilt:Jfr. §750 4.1 C

Grønt flagg:Klar bane, gul sone oppheves.
Svart flagg med orange sirkel: Vises sammen med tavle med startnummer.
Deltakeren med det angitte nummeret har en sikkerhetsmessig teknisk feil på kart eller utstyr. Deltakeren skal kjøre inn i banedepotet eller pit ved neste passering. Beslutning om bruk av teknisk svart flagg kan av løpsleder overlates til teknisk kontrollør.
Hvitt flagg:Saktegående kjøretøy på banen.
Svart/hvitt flagg delt diagonalt: Vises sammen med tavle med startnummer.
Deltakeren med det angitte nummeret er idømt advarsel for ureglementert kjøring.
Svart flagg:Vises sammen med tavle med startnummer.
Deltakeren med det angitte nummeret skal kjøre direkte til parkeringsdepot/parc fermè eller sted angitt i tilleggsreglene.
Rødt flagg:Slutt å kjøre løp, vær forberedt på å stanse.
Fortsett til start-/mållinjen eller annet angitt sted. Vent på beskjed. Flagget brukes av løpsleder. Samtlige poster skal vise rødt flagg når det er beordret.
Blått flagg med rødt kryss: Vises til førere som tas igjen med en runde.
Flagget bør vises sammen med tavle med startnummer. Føreren skal umiddelbart kjøre til Parc Fermè eller annet angitt sted. Heatet er slutt for vedkommende fører. Bruken av flagget skal beskrives i løpets tilleggsregler.
Gult/rødt stripet flagg:Glatt bane.
Svart/hvitt rutet flagg:Mål. Løpet er slutt.
Deltakerne er underlagt bestemmelsene om parc fermé.

 

2. Kjøredisiplin/avbrutt løp

  • a) I forbindelse med obligatorisk trening, tidskjøring, kvalifiseringsomganger og finaler kan føreren starte motoren i karten på nytt, dersom man får stopp PÅ banen. Deltakere i klassene Cadetti og Mini skal bryte løpet (heatet/finalen) hvis motoren stopper eller man kjører av banen og selv ikke kan kjøre inn på banen igjen.
  • b) En fører kan kun hjelpe seg selv med å starte motoren på nytt. Dersom hjelp mottas etter at startsignal er gitt kan man bli diskvalifisert fra gjeldende tidskjøring/heat/finale.
  • c) Hvis føreren kjører av banen må man vente til feltet har passert og sørge for at det er trygt å entre banen igjen.
  • d) For klassene med selvstarter: En fører som kjører av banen og ikke kan komme i gang igjen uten å gå ut av karten, kan kun hjelpe seg selv i gang igjen under den første runden.(etter at startsignal er gitt). Dersom en fører kjører av banen etter første runde, og ikke kan komme seg på banen igjen uten å gå ut av karten, skal man bryte løpet og komme seg selv i sikkerhet. Brudd på dette kan føre til diskvalifikasjon fra gjeldene tidkjøring/heat/finale.
  • e) En fører må aldri kjøre eller skyve sin kart mot kjøreretningen. Brudd på dette kan føre til diskvalifikasjon fra gjeldene tidkjøring/heat/finale.
  • f) Ved stopp hvor man umiddelbart ikke kan komme i gang igjen skal fører få seg selv og karten vekk fra banen slik at den ikke er til hinder for de andre.
  • g) Hvis man går ut av karten sin, og så drar den inn på banen igjen kan man bli diskvalifisert.
  • h) All ekstern hjelp utenfor pitlane kan føre til diskvalifikasjon fra konkurransen.
  • i) Dersom farten reduseres vesentlig, skal føreren gi tegn til stopp ved å rekke en hånd i været. Brudd på denne bestemmelsen kan føre til diskvalifikasjon.
  • j)For internasjonale klasser OK-JR / OK og KZ2 har man KUN ett forsøk på å starte karten sin på banen på nytt gjennom en tidkjøring/heat og finaler. Se eget reglement for prosedyren hvordan dette skal gjøres i CIK-FIA Art.4 pkt.2.14 KLIKK HER

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.