Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supercar 2023

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgesmesterskap for Rallycross Supercar og Supercar Lites. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR, § 600 og den enkelte konkurranses tilleggsregler arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

1.1. Terminliste

26.-27. august NMK Grenland – RallyX

1.2 Startavgift

Startavgift i henhold til RallyX reglement.

2. Deltagere

a) Mesterskapet og løpet er kun åpen for førere med norsk lisens.

b) Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge sideruter bak på løpsbilen.

c) All kjøring foregår med tidtaking. Tidtakingen skal foretas med transpondere. Det er deltagers eget ansvar at bilen er påmontert en transponder av typen AMB TranX 260 eller Mylaps Car/bike transponder, at den er montert riktig og fungerer. Se mylaps.comfor info. Dersom tidtagerutstyr på grunn av teknisk feil ikke får avlest tider vil reservesystem bli brukt der dette oppstår.

3. Klasse

Rallycross Supercar og Rallycross Supercar Lites

3.1 Startnummer

Startnummer skal være i henhold til § 600 pkt. 9. Startnummer tildeles av NBF etter følgende nummerserie for de som ikke har startnummer i forbindelse med EM/VM som de ønsker å bruke:

  • Rallycross Supercar 501-599

I tillegg skal det være startnummer øverst på høyre side av frontrute, 12 cm.

4. Arrangørbestemmelser

Løpet arrangeres i henhold til §600 og Reglement for RallyX

5. Offisielle funksjonærer

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

6. Teknisk

I henhold til teknisk reglement for RallyX

7. Løpsavvikling

I henhold til Reglement for RallyX.

8. Protester og appeller

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

9. Bedømmelse og Poengberegning

Norgesmesterskapet kjøres sammen med RallyX. Norske deltagere blir rangert utifra resultatlisten på løpet, etter finaler. Beste norske deltager blir norgesmester osv.

10. Mesterskapspremier

De tre beste i mesterskapet tildeles medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse.

11. Straffer

I henhold til Reglement for RallyX.

12. Krav om kamera

I henhold til Reglement for RallyX.

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.